Język jako narzędzie

 

Gwarantujemy wysoką jakość tłumaczeń i nadajemy Państwa tekstom ostatni szlif!

 

W ramach lektoratu i korekty firma ALEMANEK-Übersetzungen sprawdza starannie jakość wszystkich rodzajów tekstów, tak aby spełnić Państwa najwyższe wymagania.

 

W czasie korekty sprawdzamy teksty pod kątem ortografii, interpunkcji i gramatyki.

Podczas lektoratu poprawiamy natomiast nie tylko błędy, ale również treść i styl.

 

Nasi współpracownicy posiadają zarówno wiedzę w zakresie posługiwania się językiem, jak i wyczucie stylu języka wyjściowego i docelowego.

Dzięki temu powstają teksty gotowe do druku, napisy do filmów opracowane należycie również pod względem stylistycznym, zrozumiałe i użyteczne instrukcje obsługi czy też nienagannej jakości publikacje.